Budapesti Kutatóreaktor

A Budapesti Kutatóreaktor (BKR) szovjet gyártmányú és 1959 óta működik a KFKI területén.
Üzemeltetője az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK).

A reaktoron az üzembe helyezését követően két alkalommal átfogó korszerűsítést hajtottunk végre, melyeknek köszönhetően a reaktor teljesítményét a kezdeti 2 MW-ról 10 MW-ra emeltük. 

A második rekonstrukciót követően, melynek során a reaktor építészeti létesítményein kívül valamennyi szerkezeti elemét kicseréltük és számos biztonságnövelő beruházást is végrehajtottunk, a reaktor az üzembe helyezési próbák sikeres befejezése után 1993. novemberében kapta meg az üzemeltetési engedélyt.
A rekonstruált reaktor az újraindítását követően, ahogy azt az alábbi diagram is mutatja, éves átlagban 3500 óra körül üzemel.


A kutatóreaktor tervezett és teljesített üzemórái

Az üzemeltetési engedély a magyar jogszabályoknak megfelelően határozatlan időre szól, de azt tízévenként, egy ún. időszakos biztonsági felülvizsgálat keretében meg kell újítani. Ennek megfelelően a reaktor engedélyét 2013-ban a magyar nukleáris hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) átfogó biztonsági felülvizsgálatot követően megújította. A reaktor tervezett üzemideje az üzemeltetési engedély rekonstrukciót követő kiadásától számított 30 év, azaz 2023. 

A reaktoron végzett folyamatos és időszakos ellenőrzések, egyes berendezések terv szerinti cseréje, a berendezések öregedésének monitorozása és kezelése, a saját és más reaktorok üzemeltetési tapasztalatainak hasznosítása, a biztonság folyamatos javítása, a személyzet tervszerű, folyamatos képzése és időszakos vizsgáztatása, néhány további tényezővel együtt biztosítja a reaktor műszaki-biztonsági értelemben vett biztonságos működtethetőségét legalább a tervezett üzemidő végéig.

   

A Reaktor csarnok (reaktor és a körülötte lévő kísérleti berendezések)

 

A reaktor feladata Budapesti Neutron Centrum (BNC) üzemeltetése

A kutatóreaktor az alap- és alkalmazott kutatások számára nagyteljesítményű (nagy neutron sűrűségű) neutronforrásként szolgál, s mint ilyen valós tudományos szükségletet elégít ki.

A reaktorban keletkező neutronokat különböző anyagok vizsgálatára lehet felhasználni. A felhasználás szervezésére és folyamatos javítására a második rekonstrukciót követően még az 1993-as üzembe helyezés előtt létrejött a Budapesti Neutron Center (BNC), amely a reaktor körül az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, valamint az EK által működtetett tudományos célú berendezések közös gazdája. A BNC közvetítésével magyar és külföldi kutatóintézetek és egyetemek nagyszámú kutatója végzett, illetve végez méréseket a reaktornál.

A reaktor körül a leggyakrabban használt anyagvizsgálati módszerek a kisszögű neutronszórás, a neutronradiográfia, a prompt-gamma aktivációs analitika és a neutrondiffrakció. Igen lényeges, hogy a berendezések köre jelentős mértékben (mennyiségében és színvonalban egyaránt) folyamatosan bővül.
A legjelentősebb bővülés egy ún. hidegneutronforrás létesítése volt (üzembe helyezése 2001-ben történt).

A BNC és a reaktor tudományos célú hasznosításának sikerességét mutatja, hogy ez az egyetlen kelet-európai berendezés, amelyet az Európai Közösség nagyberendezés programja is magáénak tart, és a berendezéseken bizonyos mennyiségű mérési időt az EU kutatói számára kibérel. A BNC eredményeiről kétévenként összefoglaló kötet jelenik meg, amely az interneten, a www.bnc.hu weboldalon is hozzáférhető.

Mérőberendezések a BKR kísérleti csatornái körül 

A reaktor hasznosítására nemcsak tudományos, hanem szolgáltatói jelleggel is sor kerül.
Ezen “szolgáltatások” között említhetjük az egészségügyben és az iparban használható radioaktív izotópok előállítását, szerkezeti anyag besugárzásokat (és a besugárzásokat követő anyagvizsgálatokat, amelyek tárgyai a paksi atomerőmő reaktortartályának anyaga, valamint a majdani fúziós reaktorokban használandó szerkezeti anyagok).

A gyakorlatban hasznosuló legfontosabb “alkalmazás” természetesen az, hogy az EK-ban az évtizedek folyamán létrejött az a szaktudás és biztonsági kultúra, amely lehetővé teszi, hogy az EK mind a Paksi Atomerőmű tudományos bázisintézményeként, mind pedig az Országos Atomenergia Hivatal műszaki szakértő intézményeként sikeresen vehessen részt a hazai atomenergetika legkülönbözőbb problémáinak megoldásában.

Biztonságpolitika

A kutatóreaktor biztonságpolitikájában a reaktor 1959-es üzembe helyezésétől kezdődően egy igen szigorú és a vezetés által következetesen képviselt szemlélet érvényesül, mely szerint a reaktor üzemeltetésében elsőrendű és legfontosabb követelmény a biztonság. E következetességnek is köszönhető, hogy ez a szemlélet a reaktornál az általános munkakultúra része. Ez a biztonságközpontú szemlélet a kutatóreaktort üzemeltető szervezet vezetését és minden dolgozóját folyamatos elemző munkára, biztonságnövelő beruházásokra, illetve biztonságnövelő intézkedések meghozatalára készteti (természetesen ennek a gyakorlatnak a követését hatósági rendeletekben és szabályzatokban megjelenő biztonsági előírások is megkövetelik).

Biztonságpolitikánknak része az átláthatóság. Ezért hagyományosan, immáron több mint húsz éve a raktor minden hónap utolsó péntekén előzetes bejelentkezést követően, szakszerű vezetés mellett megtekinthető. Az érdeklődők jelentkezését a (+36)1 395 91 39 telefonon vagy reaktoruzem@energia.mta.hu e-mail címen várjuk.

Tájékoztatjuk Vendégeinket, hogy a reaktorépületbe 16 éven aluliak nem léphetnek be!