Környezetvédelmi Szolgálat

Szolgálatvezető:

 Endrődi Gáborné

 Szervezet: MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Környezetvédelmi Szolgálat

 Email: endrodi.gaborne@energia.mta.hu

 tel: 06 1/392-2222  mellék: 2645; 1916

 fax: 392-2765

A KFKI Telephelyen több mint 50 éves múltra tekint vissza a sugárvédelem és a környezetellenőrzés. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Környezetvédelmi Szolgálata ellátja a telephely nukleáris környezetellenőrzését, részben a munkahelyi sugárvédelmet és a személyi dozimetriai tevékenységet. A környezeti sugárzási szintek folyamatos monitorozása a telephelyen kihelyezett 18 GM szondával történik, melyek a Szolgálat ügyeleti helyiségével on-line kapcsolatban vannak. A szolgálaton munkaidőben állandó ügyelet biztosított, míg munkaidőn kívül a folyamatos üzemű adatgyűjtő rendszer megemelkedett sugárzási szint esetén mobiltelefonon riasztja az ügyeletest. A telephelyen négy környezetmonitorozó mérőállomás található, ahol aeroszol- és kihullás-mintavevő található. A szennyvízkibocsátás ellenőrzése a telekhatár közelében elhelyezkedő vízmintavevő állomáson történik, ahol napi mintavétel és folyamatos aktivitásmérés történik, utóbbi az ügyeleti helyiséggel on-line kapcsolatban áll. Ezeket az állomásokat egészíti ki a „Paksi Referencia állomás”, mely a Paksi Atomerőmű környezetellenőrző rendszerének „A–típusú” mérőállomásával egyezik meg. A mérőállomásokon gyűjtött minták analízise béta- és gamma spektroszkópiával történik. Radioaktív kibocsátás esetén izotópszelektív analízis segíti a kibocsátó forrás azonosítását és a szükséges intézkedések megtételét. A felsorolt mérésekhez a Szolgálaton alacsony hátterű spektrométerek és számos kéziműszer áll rendelkezésre.


(mérőállomás a telephelyen)

A telephelyen dolgozók személyi dozimetriai ellenőrzése – a hatósági filmdoziméteren kívül – termolumineszcens doziméterekkel történik. A belső sugárterhelés kockázatának kitett dolgozók rendszeres egésztest számlálós mérésen is átesnek. A Szolgálat működteti a telephely Központi Izotópraktárát (KIR), ahol a pillanatnyilag használatban nem levő sugárforrásokat tároljuk. A besugárzó helyiségben elsősorban doziméterek és sugárzásmérők tesztelése és kalibrálása folyik. Erre a célra többféle béta-, gamma- és neutronforrás áll rendelkezésre. A Szolgálat munkáját segíti egy mobil laboratórium is, ahol számos környezetellenőrző mérés külső helyszínen is elvégezhető.

 

A szolgálat munkatársai