Külső Tanácsadó Testület

A kutatóközpont munkáját és felügyeletét külső tanácsadó testület (KTT) segíti. A KTT a hazai és külföldi tudományos közösségek tekintélyes tagjaiból áll. A testület létszámát, összetételét és működését az MTA Alapszabálya határozza meg, működésére az MTA Ügyrendjében, illetve a testület saját ügyrendjében foglaltak irányadók. Tagjainak felkéréséről és felmentéséről az MTA elnöke gondoskodik, az MTA Alapszabályában rögzített eljárás alapján. A KTT figyelemmel kíséri a kutatóközpont munkáját, tanácsaival segíti terveinek kialakítását, az AKT felkérésére rendszeresen közreműködik a kutatóközpont munkájának elemzésében, értékelésében. A testület jogosult az elemzéshez, állásfoglalásához, véleményalkotásához szükséges minden információt bekérni. A működéséhez és kihelyezett üléséhez szükséges feltételek biztosításáról a főigazgatónak kell gondoskodnia.

Elnök: Prof. Dr. Keviczky László, az MTA rendes tagja

Tagok:

Dr. Hervé Bernard
Partner Expert
NucAdvisor

Prof. Dr. Maximilian Fleischer
Senior Principal Key Expert Research Scientist Chemical and Optical Systems
Siemens AG

Hamvas István, vezérigazgató
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Dr. habil. Homonnay Zoltán, az MTA doktora egyetemi tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézet

Prof. Dr. Keviczky László, az MTA rendes tagja, tudományos tanácsadó
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Em. Prof. Dr. habil. Kiss Ádám, az MTA doktora
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék

Dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal volt főigazgatója