Műszaki Tudományos Szakértői Szervezet

   MTSzSz-vezető:

   Baranyainé Fliszár Rózsa

   Tel: +(36-1)-392-2799

   Fax: +(36-1)-395-9162
   E-mail: baranyai.rozsa@energia.mta.hu

 

 

Műszaki Tudományos Szakértői Szervezet (MTSzSz) feladatai:

  • A Kutatóközpont az Országos Atomenergia Hivatal Műszaki Szakértői Intézménye, az MTSzSz koordinálja a felmerülő feladatok ellátását.
  • A Kutatóközpont sokoldalú kapcsolatban áll az Országos Atomenergia Hivatallal, az MTSzSz szervezi az ebből eredő feladatokat.
  • A Kutatóközpont a Budapesti Neutron Centrum (BNC) gesztorintézménye, az MTSzSz koordinálja a neutronos kutatási infrastruktúra működtetését, nemzetközi fórumokon képviseli a BNC-ét, megoldja a reaktorhoz érkező vendégkutatókkal kapcsolatos ügyeket.
  • Az MTSzSz gondoskodik a Budapesti Kutatóreaktor friss és kiégett fűtőelemeire vonatkozó nemzetközi megállapodások elkészítéséről és azok végrehajtásáról.
  • Az MTSzSz látja el a telephelyi katasztrófavédelmi szervezet (KAMESZ) törzsének feladatait.

A szervezet munkatársai