Oktatás

Az Energiatudományi Kutatóközpont (és elődjei) oktatási tevékenysége, 2009-2014 LINK

 

Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium

Nukleáris elemanalitika módszerek és alkalmazásaik a földtudományi és archeometriai kutatásokban I. - II. (ELTE)

Tantárgy célja a nukleáris elemanalitikai technikák, különös tekintettel a modern neutronaktivációs analitikai módszerek (neutron aktivációs analízis - NAA, prompt gamma neutronaktivációs analízis - PGAA, neutron radiográfia és tomográfia - NR/NT) a megismertetése. A gyakorlatok során a résztvevõk készíthetik elõ saját mintáikat mérésre, majd saját maguk végzik a mérést, a spektrumok kiértékelését.

A tantárgy honlapja, letölthető anyagok

PGAA laborgyakorlat (ELTE)

A Reaktor mellett működő PGAA csoport 1998-tól folyamatosan biztosítja a prompt-gamma aktivációs analitikai gyakorlatot az ELTE vegyész és mérnök fizikus hallgatóinak. A gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerjék a módszer elvi hátterét és méréstechnikáját egy standard referencia minta analízisén keresztül. A felkészüléshez segédanyag áll rendelkezésre.

ELTE Laborgyakorlat jegyzet

Nívóséma meghatározás (BME) 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technika Intézetével együttműködésben tartjuk laborgyakorlatunkat nappali tagozatos mérnök-fizikus hallgatóknak. A gyakorlat célja a szén és a berillium viszonylag egyszerű nívósémáinak meghatározása hidegneutron-nyalábban besugárzott elemi minták gamma spektruma alapján. Az eredményeket összevetjük az irodalmi adatokkal. A gyakorlathoz segédanyag áll rendelkezésre.

BME Laborgyakorlat jegyzet

Neutronos képalkotási technikák

Az alábbi összefoglaló a Budapesti Kutatóreaktor mellett működő NORMA berendezésnél elérhető neutronos képalkotási lehetőségeket mutatja be.

A neutronradiográfia és -tomográfia alapjai